GİZLİLİK VE POLİTİKA

 turk-ifsa.com


Turk ifsa ailesi, sizlerin özgür yaşamınıza saygı duyar. Sizin gelecek yaşantınızı, özgürlüğünüzü veya hukuki açıdan sizleri ve bizleri ilgilendiren konuları bize aktarmanızı rica eder ve sizlere yardımcı olacağının temennisini verir.

5651 sayılı yasanın 5. maddesinde tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, web site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, iletişim menüsünden bize ulaşması gerekmektedir. Buraya ulaşan talep ve şikayetler hukuksal olarak incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde, ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.


İlgili Yasa:


MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü değil­dir.


(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.


Dikkat! Sitemizde telif haklarının size ait olduğu ve yayınlanmasından rahatsız olduğunuz bir içerik varsa iletişim menüsünden talebinizi iletiniz. Kaldırılmasını istediğiniz içeriği yorum olarak yazmamanızı rica eder, bizlere direkt olarak iletişim menüsü üzerinden detaylı şekilde iletmenizi rica ederiz.


English

turk-ifsa.com


Serves as the place provider defined in Article 5 of Law No. 5651. According to the relevant law, website management has no obligation to check illegal content. For this reason, our site adopts the warning and removal principle. Rights holders or professional associations who believe that copyrighted works are shared in an illegal manner and that their legal rights are violated, can be contacted by contact menu Claims and complaints arriving here will be examined legally, and if found at the complaint site, the content that is thought to be infringing will be removed from our site.

Related Law:


ARTICLE 5- (1) The place provider is not obliged to check the contents provided by the place or to investigate whether there is any illegal activity.


(2) The place provider is obliged to remove from the content of the unlawful content provided by the place, in case of being informed according to the 8th and 9th articles of this Act, provided that the provisions regarding the criminal responsibility are kept, and technically possible.


There is no sharing of underage people on our site. The general content of the site consists of videos that are available on the internet. If we receive a complaint, we will remove that content as a place provider.


grandpashabet giriş